Thay đổi các biểu mẫu Đăng ký doanh nghiệp 2021

10-04-2021
Bởi: admin Có: 0 bình luận 50 lượt xem

Ngày 08 tháng 01 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/3/2019. Theo đó, trong thời gian đến, các biểu mẫu đăng ký doanh nghiệp ban hành kèm theo thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sẽ được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc, thay thế cho các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

Nội dung được sửa đổi tại Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT nhằm phù hợp với một số quy định mới tại Nghị định 108/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính Phủ về đăng ký doanh nghiệp. Các biểu mẫu đăng ký doanh nghiệp ban hành kèm Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT được điều chỉnh theo hướng cải cách và sát hơn với các quy định của Luật doanh nghiệp và các Nghị định liên quan. Một vài dẫn chứng cụ thể: các biểu mẫu đăng ký thành lập doanh nghiệp (tất cả các loại hình) đã bổ sung nội dung thông tin về hộ kinh doanh bị chuyển đổi (trong trường hợp doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở chuyển đổi), phù hợp với quy định mới về chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp tại Nghị định 108/2018/NĐ-CP; biểu mẫu (II-1) đối với nội dung Thông báo thay đổi nội dung ngành nghề kinh đoanh được điều chỉnh theo hướng đơn giản và thuận lợi hơn cho doanh nghiệp cũng như cán bộ xử lý hồ sơ. Theo đó, doanh nghiệp chỉ cần ghi trực tiếp các ngành nghề dự kiến bổ sung hoặc hủy bỏ thay vì phải ghi lại tất cả các ngành nghề hiện có và ngành nghề bổ sung như trước đây.

Việc ban hành Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT thay thế cho Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT là một trong những bước đột phá trong lĩnh vực cải cách thủ tục đăng ký doanh nghiệp của cả nước, các biểu mẫu trong Thông tư được thiết kế khoa học, đơn giản, dễ hiểu nhưng vẫn bao hàm đầy đủ nội dung cần thiết giúp người dân, doanh nghiệp soạn thảo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp một cách nhanh chóng và chính xác. Mặt khác, Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT cũng tiếp tục duy trì và phát huy hơn công tác liên kết giữa đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp, nội dung của biểu mẫu trong Thông tư được chỉnh sửa phù hợp hơn với các quy định của pháp luật về thuế, giúp quy trình một cửa trong thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế ngày càng được hoàn thiện.

Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ban hành kèm theo 89 biểu mẫu sử dụng trong đăng ký kinh doanh, trong đó thay thế 88 biểu mẫu cũ và bổ sung thêm 01 biểu mẫu mới so với Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT: (Phụ lục V-29: Thông báo về việc hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đã hợp lệ).

Các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp có thể tải Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT và biểu mẫu đính kèm tại  trang web của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ www.dpi.danang.gov.vn để thực hiện./.

DANH MỤC CÁC MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG
ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

(Kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

STTDanh mụcKý hiệu
Mẫu văn bản quy định cho doanh nghiệp/hộ kinh doanh
IGiấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và Danh sách kèm theo 
1Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhânPhụ lục I-1
2Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viênPhụ lục I-2Điều lệ (Cá nhân)Điều lệ (Pháp nhân)
3Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lênPhụ lục I-3Điều lệ
4Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phầnPhụ lục I-4Điều lệ
5Giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danhPhụ lục I-5
6Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lênPhụ lục I-6
7Danh sách cổ đông sáng lậpPhụ lục I-7
8Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoàiPhụ lục I-8
9Danh sách thành viên công ty hợp danhPhụ lục I-9
10Danh sách người đại diện theo ủy quyềnPhụ lục I-10
IIThông báo và các văn bản khác do doanh nghiệp phát hành 
11Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệpPhụ lục II-1
12Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luậtPhụ lục II-2
13Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhânPhụ lục II-3
14Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viênPhụ lục II-4
15Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệpPhụ lục II-5
16Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhânPhụ lục II-6
17Thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻPhụ lục II-7
18Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diệnPhụ lục II-8
19Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu  của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diệnPhụ lục II-9
20Thông báo về việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diệnPhụ lục II-10
21Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanhPhụ lục II-11
22Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoàiPhụ lục II-12
23Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanhPhụ lục II-13
24Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanhPhụ lục II-14
25Thông báo về việc phản hồi thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệpPhụ lục II-15
26 Giấy đề nghị hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệpPhụ lục II-16
27Giấy đề nghị cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuếPhụ lục II-17
28Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tưPhụ lục II-18
29Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tưPhụ lục II-19
30Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanhPhụ lục II-20
31Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanhPhụ lục II-21
32Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanhPhụ lục II-22
33Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoàiPhụ lục II-23
34Thông báo về việc giải thể doanh nghiệpPhụ lục II-24
35Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệpPhụ lục II-25

Từ khóa: , ,

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC