Thứ Ba, Tháng Hai 18, 2020

Không có bài viết để hiển thị

- Advertisement -

TỔNG HỢP

CÁC HÌNH THỨC XÓA THIẾT BỊ KHỎI TÀI KHOẢN HIK-CONNECT

1.Tự xóa bằng giao diện trực tiếp của đầu ghi hình 2.Tự xóa bằng ứng dụng HikConnect3.Xóa bằng cách chụp ảnh seri thiết bị và gửi về...

MỚI ĐĂNG