‘Cha đẻ’ Internet lo ngại về 5G

Vint Cerf, được coi là người tạo ra Internet, cho rằng mạng kết nối 5G sẽ hủy hoại sự riêng tư của người dùng. Vint Cerf, hiện 77 tuổi, là đồng tác giả của kiến trúc và chuẩn kỹ thuật như giao thức TCP/IP… giúp Internet hoạt động. Theo Telegraph, ông lo ngại cách công nghệ …