Tải về toàn bộ 37 biểu mẫu chứng từ kế toán dùng cho doanh nghiệp 2021

10-04-2021
Bởi: admin Có: Bình luận

Hiện nay, các biểu mẫu chứng từ kế toán đang được áp dụng tại các doanh nghiệp như bảng chấm công, bảng thanh toán tiền lương, hợp đồng giao khoán,… đều được thực hiện theo mẫu. Mời Quý Khách hàng và Thành viên tải về 37 biểu mẫu chứng từ kế toán mới nhất. Theo […]

Từ khóa:

Mẫu số 02 – TT: Phiếu chi mới nhất 2021

10-04-2021
Bởi: admin Có: Bình luận

Mẫu phiếu chi theo Thông tư 79, Thông tư 107, Thông tư 133, Thông tư 200 và Thông tư 132 Tải về

Từ khóa:

Thay đổi các biểu mẫu Đăng ký doanh nghiệp 2021

10-04-2021
Bởi: admin Có: Bình luận

Ngày 08 tháng 01 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sẽ có hiệu lực thi […]

Từ khóa: , ,