Hỗ trợ hiệu quả cho công việc của các kế toán viên

Một trong những nỗi lo của các doanh nghiệp là hoạt động kế toán. Điều này càng đặc biệt có ý nghĩa hơn với ngành nhà hàng do các đặc thù riêng cũng như rất nhiều mô hình đa dạng.  – phần mềm kế toán chuyên biệt cho ngành F&B, giúp các nhà quản trị và kế toán viên có một công cụ hỗ trợ ưu việt.

Tính năng vượt trội là sự đồng bộ dữ liệu với phần mềm bán hàng: Với mỗi giao dịch phát sinh trong nghiệp vụ bán hàng, chứng từ tương ứng sẽ được tự sinh tại phần mềm kế toán. Các thông số về kho, nhập liệu, công nợ, định mức đều được cập nhật đầy đủ và rất dễ kiểm soát. Hệ thống báo cáo tiêu chuẩn và có thể tùy biến theo những yêu cầu cụ thể của từng nhà hàng/cafe.

Minh chứng từ khách hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *